نام شهید: طاهر

نام خانوادگی: حمود هاشم

کنیه: أبو حسين الهاشمي

نام مستعار: حسين أبو القاسم الهاشمي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: