نام شهید: صادق

نام خانوادگی: هاشم أحمد الهاشمي

کنیه: أبو جعفر الهاشمي

نام مستعار: سيد صادق بن سيد هاشم أبو جعفر الهاشمي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: