بیست و دوم اسفند ۱۲۲۳ در شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش عباس (فوت شده) نام داشت. در مکتب خانه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. تا سطح (اجتهاد) درس خواند. از روحانیون مبارز زمان مشروطه بود. یازدهم مرداد ۱۲۸۸ توسط مشروطه طلبان در توپخانه تهران به دار آویخته شد. مزار او در قم و در صحن مقدس حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.