يكم بهمن ۱۳۳۸، در شهرستان اهواز به دنيا آمد. پدرش حسين، ارتشي بود و مادرش سكينه نام داشت. دانشجو بود. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز  پرداخت. روحاني (سطح۲) بود. رئيس خانه فرهنگ در كشور هند بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. از سوي مركز اعزام روحاني دفتر تبليغات اسلامي در جبهه حضور يافت. سيزدهم بهمن ۱۳۶۶، در شرهاني توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش نارنجك به صورت، شهيد شد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند. وي را علي نيز مي ناميدند.