کرمعلی اسحاقی

فرزند: عربعلی

تاریخ ولادت: ۱۷/۰۲/۱۳۴۳_قم

تاریخ شهادت: ۰۸/۰۶/۱۳۶۴ جنوب بعداز عاشورای ۲

آدرس مزار: گلزار علی بن جعفر قطعه ردیف شماره

با نثار صميمانه ترين سلام ها به رهبر كبير انقلاب كه فرياد آزادانه و جاودانه اي است بر ضد استكبار و منطقي است كه در دنيا طنين افكن شد . رهبري كه بزرگترين رهبر براي نسل نو و يگانه راهنما و رزمنده اي دلير و ابر مرد قرن بيستم و پيشواي سياست رهبري كه ستون هاي غرب را به لرزه انداخت و ريشه بي عدالتي و ظلم را ريشه كن كرد . رهبري كه نور جاودانش از سرزمين مقدس ايران درخشيدن آغاز كرد و مي رود تا بر سرزمين هاي اسلامي نورافشاني كند و بر كل جهان پرتو افكند . رهبري كه پرچمداري آزادي و داعي رهائي و دعوت كننده مسلمين به وادي خوشبختي و به سوي قله هاي انبياست . رهبري كه نهضت اسلاميش از اعمال اسلام عزيز جوشيد گويا ستاره درخشاني بود كه هم چون چراغي فروزان كه سوختنش را از درختي مبارك كه نه شرق و غرب است روشن شد . من امام را مسلماني مجاهد ، مجاهدي مومن ، مومني زاهد ، زاهدي عابد ، عابدي متواضع ، متواضعي پيروز ، پيروزي ساكت ، ساكت خروشان مي دانم پس او را دعا كنند . من با آگاهي كامل و عشق و علاقه به اسلام و لبيك به پيام امام و به خاطر خدا با نيتي به سوي جبهه شتافته ام و آمده ام كه نشان دهم كه تا آخرين قطره هاي خون از اين انقلاب حمايت نموده و با نثار جان خود نشان دهم كه حاضرم مادران ما داغدار و در سوگ عزيزان بسوزند و فرزندان از فراق پدر ناله كنند و مردم از شهرها هجرت كنند و هر روز دشمن جنايت فجيعي مرتكب شود ولي به تبع از سرور شهيدان فرياد بزنم ( هيهات منا الذله ) بنابراين از كليه برادران مي خواهم با حضور مستمر و با تقويت جبهه هاي جنگ مردانه به سوي جبهه ها بشتابند و ثابت كنند كه ايران اسلامي حاضر است واقعاً با قامتي بلند در مقابل كفر جهاني بايستد . برادران عزيز از شما مي خواهم با حضور خود در جبهه هاي جنگ و با شركت در مراسم عبادي سياسي و در پشت جبهه رشد آگاهي ، انقلابي و ميزان تعهد و مسئوليت خود را به انقلاب نشان داده و مشت محكمي بر دهان ياوه گويان شرق و غرب بكوبيد و تنفر و انزجار خود را از دشمنان اسلام اعلام بداريد . عدم حضور در صحنه ، خيانت به قرآن و اميدوار كردن دشمن است . اگر تكه تكه ام كنند . اگر مرا بسوزانند و به خاكستر تبديل بشوم . اگر در ميان آتش باشم . ذره هاي خاكسترم صدا مي زنند الله اكبر خميني رهبر      كرمعلي اسحاقي        28/5/64