ـ کاظم ایمانی در فروردین ۱۳۴۷ در روستای کاج به دنیا آمد پدرش ؟؟؟؟ ۷ خانواده بود

ـ به خاطر علاقه ای که به امام موسی کاظم بود نام او را کاظم نهادن

ـ ایشان در دوران کودکی در روستا در کشاورزی و دامداری دلسوزانه به پدرش کمک می کرد

ـ خانواده شهید ایمانی در اوج پیروزی انقلاب اسلامی به قم می آیند و در قم منزل می گیرند ایشان روزها به شغل بنایی مشغول بود و در تظاهرات شرکت می کردن بعد از پیروزی انقلاب

ـ شبها در مدرسه شبانه درس می خواند و موفق شد  پنج ابتدایی را بگیرد.

ایشان در این هنگام عضو بسیج پایگاه شهید چمران مسجد امام حسن مجتبی بود و شبها به نگهبانی می پرداخت.

ـ و چون ایشان دوست داشت خدمت بیشتری به نظام جمهوری اسلام کند در سال ۱۳۶۲ جهت مبارزه با مواد مخدر به منطقه سیستان و بلوچستان رفت و چون سن او کم بود با اصرار زیاد به مرز پاکستان رفتن و شش ماه در آ«جا با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کرد سپس به پایانه آمد در سال ۶۲ داماد گرامیشان شهید یعقوب کشوریان در عملیات خیبر مفقود الاثر شد

ـ ایشان در سال ۶۴ به خدمت مقدس سربازی اعزام شد و در پادگان شهید اشرفی اصفهانی اهواز خدمت می کرد و گاهی به صورت داوطلب با اصرار زیاد به خط مقدم اعزام می شد و مدت ۲۵ ماه در منطقه جنگل خدمت کرد.

ـ در سال ۱۳۶۴ اویل بهمن ماه در حین ماموریت به لقاءالله رسید و و در امازاده سیدعلی به خاک سپرده شد

کاظم بچه مودب با حیا و دلسوز و زحمت کش بود در طول عمرش یکدفعه یاد ندارم که نسبت به من یا پدرش به احترامی کرده بود

به نقل از مادرش

کاظم خیلی دلش می خواست به این انقلاب و ایران خدمت کند به همین خاطر با تلاش و اصرار فراوان شش ماه در منطقه سیستان و بلوچستان به مبارزه با قاچاقچیان پرداخت.