سوم ارديبهشت ۱۳۲۴، در روستاي گويچ از توابع شهرستان مشكين شهر به دنيا آمد. پدرش آبي و مادرش گلزار (فوت۱۳۴۵) نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) و قاضي محاكم كيفري بود. سال ۱۳۴۸ ازدواج كرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. يكم اسفند ۱۳۶۴، در اهواز هنگام بازديد از مناطق جنگي بر اثر اصابت راكت به هواپيماي حامل وي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند. وي را علي نيز مي ناميدند.