یکم فروردین ۱۳۳۹ در عراق به دنیا آمد. پدرش علیمراد نام داشت. بعد از تحصیلات ابتدایی در عراق راهی ایران شد و در حوزه علمیه قم به تحصیل علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی عازم جبهه های نبرد شد. دهم شهریور ۱۳۶۵ در جبهه حاج عمران بر اثر اصابت ترکش به گردن به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر شهرستان قم قرار دارد.