يكم فروردين ۱۳۳۱، در شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش محمدرضا، فروشنده بار بود و مادرش بتول نام داشت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۲) بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. دوازدهم آذر ۱۳۶۶، با مسئولیت عقيدتي سياسي در محور خرم آباد- انديمشك هنگام انجام مأموريت دچار سانحه رانندگي شد و بر اثر ضربه مغزي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.