يكم فروردين ۱۳۳۹، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش حسين، روحاني بود و مادرش گلبانو نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند.  سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيستم آذر ۱۳۶۰، در شياكوه (گیلان غرب) توسط نيروهاي عراقي بر اثر ترکس به پشت به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.