بسمه تعالی

شهید مهدی ایرانی زاده

فرزند: رضا

متولد: ۲۷/۶/۱۳۴۶

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۲۱/۱۲/۱۳۶۳_ شرق دجله

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۷ ردیف ۱ شماره۲