بسمه تعالی

شهید منصور باقری

فرزند: علی

متولد: ۲۰/۱۲/۱۳۴۵

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۳

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۲ ردیف ۳ شماره ۵