بسمه تعالی

شهید منصور اسماعیلی

فرزند: اسماعیل

متولد: ۱۳۴۱_احمد آباد

تحصیلات: دانشکده افسری

شغل: افسر نیروی زمینی ارتش

شهادت: ۰۵/۰۲/۱۳۶۵

آدرس مزار: _