نام شهید: مصطفی

نام خانوادگی: زیادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:۰۱/۰۸/۱۳۴۸

تاریخ شهادت:

درباره شهید: