بسمه تعالی

شهید مصطفی بادیان

فرزند:

متولد: ۲۵/۱۲/۱۳۴۰

تحصیلات: دیپلم

شغل: تراشکار

شهادت: ۱۳۶۱

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۲ ردیف ۸ شماره ۲۲۰