نام شهید: مسلم

نام خانوادگی: بیطرفان

نام پدر:نقی

تاریخ تولد:۱/۰۱/۱۳۴۲

تاریخ شهادت:

درباره شهید: