سیزدهم مرداد ۱۲۹۸ در شهرستان فریمان از توابع استان خراسان رضوی به دنیا آمد. پدرش محمد حسین و مادرش سکینه نام داشت. دکترای فلسفه بود. به تحصیل علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) و استاد حوزه و دانشگاه بود. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ در تهران و توسط گروهک فرقان ترور شد. مزار او در حرم حضرت معصومه (س) در شهرستان قم قرار دارد.