نام شهید: مرتضی

نام خانوادگی: شریف نژاد نوش آبادی

نام پدر:محمد

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید:

با سلام و درود بر خدمت پدر و مادر عزيزم خدمت پدر و مادر و خواهران و برادران عزيزم همگى سلام عرض مى‌كنم من به مادر بزرگ عزيزم سلام مى‌رسانم خدمت اهل خانواده محمود دامادمان سلام عرض مى‌كنم اهل خانواده مهدى دامادم سلام عرض مى‌كنم خدمت همه فاميلها سلام مى‌رسانم خدمت همسايگان و بچه‌هاى محل سلام مى‌رسانم. پدر و مادر عزيزم من اين نامه را در تاريخ ۱۸/۳/۱۳۶۵ براى شما فرستادم من نامه را به عباس شايسته مى‌دهم كه بياورد . ديگر عرضى ندارم جز دورى شما خدانگهدار . از پدر و مادرم مى‌خواهم كه براى من گريه نكنند و از اين كه من شهيد شدم افتخار كنند پيام من به امت شهيدپرور اين است كه راه شهيدان را ادامه دهند امام را تنها نگذارند او را يارى نمايند جبهه‌ها را خالى نگذارند . از خواهرانم مى‌خواهم حجاب خود را كه از همه چيز برايشان مهمتر است رعايت كنند و زينب گونه رفتار نمايد و با حجاب  خود مشتى محكم بر دهان ابرقدرتها بزند. و از برادرانم مى‌خواهم كه وقتى بزرگ شدند راه من و ديگر شهدا را ادامه دهند و سلاح خود را زمين نگذارند لازم است كه از پدر و مادر خواهش كنم كه عزاى من را ساده بر گذار كنند . از اين دو سال كه من ۱۵ سال رد كردم دو سال نماز و روزه برايم بخريد امكان دارد در خواندن بعضى از آنها نتوانستم بخوانم .