بسمه تعالی

شهید مصطفی بازوکار

فرزند: عباس

متولد: ۰۴/۰۴/۱۳۳۲

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۱

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۲ ردیف ۶ شماره ۱۹۸