نام :محمود
نام خانوادگى :قاشق‌تراش
نام پدر :محمد
تاريخ‌تولد :۲۵/۰۶/۱۳۴۹
ش.ش :۳۳۶۵
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۲۰/۰۴/۶۷
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :وصيت نامه شهيد محمود قاشق‌تراش

««بسه تعالى»»
بنام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با سلام و درود به رهبر كبير انقلاب اسلامى امام خمينى وصيتنامه خود را آغاز مى‌كنم و براى حفظ مملكت و ناموس و اسلام و قرآن واجب شده كه جهاد كنيم هر كدام از ما مسلمانان و مردم ايران به رهبرى امام خمينى وظايف ايمانى و وجدانى ما به ما حكم مى‌كند كه براى كشورمان خدمت كنيم و پيرو راه حضرت مهدى (عج) باشيم پدر و مادر گراميم وصيت من به شما اگر من بر نگشتم اول وصيت من اين است كه مرا در همان قريه كرمجگان به خاك بسپاريد و پدرمهربانم چون بيمار هستى نمى‌خواهم داغم را ببينى ولى از طرفى شهادت را نيز دوست دارم اما هر چه خداوند بخواهد همان است و مادر گراميم من اين بار كه به جبهه مى‌روم ديگر بر نمى‌گردم و مادر سر گذر محل حجله‌گاه برايم بگذار و اگر مى‌خواهيد روحم شاد باشد برايم پس از شهادت شادى كنيد شهادت براى مسلمانان افتخار و براى من نيز افتخار است پدر و مادر عزيزم از صبر و نماز كمك بگيريد
اى كسى كه تو از هر چيزى براى من خوبتر هستى و ياور من هستى اى پاكى كه از هر چيزى پاكترى اى مادر سخن با تو فراوان دارم اما درون سنگر سخن گفتن سخت است مادر كلام را كوتاه مى‌كنم تا قلب پرمهر تو از حالم آگاه گردد شايد ديگر روى تو را نخواهم ديد و ديدار ما قيامت است اى خوب نازنينم شايد كنون كه اين وصيت‌نامه را در دست دارى من در آسمانها باشم و بيرون از اين تن پستم باشم هرگز غمگين نباش كه حق جز اين نيست منزلگاه من و تو مادر عزيزم و همچنين پدرم بر خاك اين زمين نيست مادر راه امام خمينى را ه سعادت است آن را ه اين سه راه است ايمان جهاد شهادت .
و من وصيتم به خواهر و مادرم اين است كه راه فاطمه‌زهرا را فرا راه خويش قرار دهيد و خصوصا حجابتان را رعايت كنيد و برادران و خواهران عزيزم سعى كنيد نماز را فراموش نكنيد و سعى كنيد از سربازان امام زمان باشيد و از خواهران و برادرانم مى‌خواهم كه خون شهيدان را مقدس بدارند و هميشه از اسلام پاسدارى كنند خواهرم نيز مانند حضرت فاطمه باش كه براى اسلام پهلويش شكست و به اين دنياى فانى دل نبنديد و تنها به خدا دل ببنديد و خدا را پشتيبان خود قرار دهيد شما را به خداى بزرگ مى‌سپارم .
««والسلام محمود قاشق‌تراش»»