سيزدهم تير ۱۳۳۱، در شهرستان تهران به دنيا آمد. پدرش غلامرضا، معمار بود و مادرش بي بي ربابه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۱) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. هشتم آذر ۱۳۶۰، در بستان بر اثر اصابت تركش به سر و قلب، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي شيخان شهرستان قم واقع است.