بسمه تعالی

شهید محمود امیدی

فرزند: رجب علی

متولد: ۱۰/۰۶/۱۳۴۶

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۶

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۱۵ ردیف۹ شماره۶۸۷