محل شهادت : خرمشهر ۱۳۶۲/۲/۱۹

«بنام خدا »
به نام خداوند درهم كوبنده ستمگران چون توفيقات پروردگار جهان و جهانيان و تأييدات خداوند متعال شامل حال اينجانب محمد گرايى فرزند پنجشنبه داراى شناسنامه ۱۰۷۴ صادره از دهفول نهاوند متولد ۱۳۴۱ گرديد با طيب خاطر و صحت مشاعر در موقع اعزام به جبهه بنا را به وصيت گذاشتم. مطلب اول گواهى ميدهم به يگانگى و بى‌همتايى پروردگار جهان و گواهى مى‌دهم كه حضرت محمد ابن عبد الله عليه وآله وسلم  بنده خدا و آخرين فرد از پيغمبر انست .
و گواهى ميدهم به امامت على ابن ابيطالب (ع) امير المومنين و يازده تن از نژاد خاتم پيغمبران و يازده امام بر حق كه هر يك بعد از ديگرى جانشين و پيشوايان بر حق امت به آن بزرگوار مي باشند و گواهى ميدهم كه قرآن كريم كتابي است كه از جانب پروردگار جهان به حضرت محمد ابن عبد الله (ص) فرود آمده و به تمام محتويات آن اعتراف و اقرار دارم و گواهى مى‌دهم كه بهشت و دوزخ و زنده شدن پس از مرگ و حساب و سنجيدن كردارها و پاداش كيفر راست و درست است.
و چنانچه اين حقير در اين راه مقدس كشته شدم دشمن بداند كه اين مكتب ما بر حق است و تا  آخرين نفر از آرمان مقدس اسلام دفاع خواهيم نمود كه رهبر امام امت خمينى بت شكن  بداند كه ما كور كورانه عمل ننموده‌ايم بلكه به دستور قرآن و دين و رهبر و تا آخرين قطره خون در جلو دشمن مى‌ايستيم.
 و مطلب سوم وصى من همسر من است و قيم بچه‌هاى من و به او وصيت ميكنم كه بچه‌هاى صغير مرا حتى المقدور به پيروى از قرآن  و دين مبين اسلام تربيت نموده و به مادرم بگوييد كه دنيا فانى است و بايد همه برويم و افتخار كنيد ما در اين راه مقدس كه راه اسلام است رفته ايم در پايان از خداوند پيروزى اسلام و سلامتى امام بزرگوارمان را خواستارم به اميد پيروزى اسلام بر كفر جهانى و نابودى صدام.