بیستم آبان ۱۳۴۸ در شهرستان نهاوند از توابع همدان به دنیا آمد. پدرش مالک نام دارد. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۱) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. دوازدهم دی ۱۳۶۵ با سمت تیربارچی و در جبهه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزاز شهدای شهرستان قم قرار دارد.