بيستم اسفند ۱۳۴۶، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش عبدالحميد، روحاني بود و مادرش عذرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم مرداد ۱۳۶۴، با سمت بي سيم چي در چنگوله توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد. پيكر او مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۱، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.