بيستم فروردين ۱۳۴۷، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش ابوالفضل (فوت۱۳۶۵) و مادرش انيس خانم نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر مصدوميت شيميايي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.