ششم مرداد ۱۳۲۵ در نجف اشرف به دنیا آمد. پدرش محمد حسین نام داشت. تحصیلات مقدمات ابتدایی خود را در نجف اشرف خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی در نجف و سپس در ایران پرداخت. روحانی (سطح۲) بود. نیروی وزارت اطلاعات بود. شانزدهم دی ۱۳۷۰ داخل خاک عراق به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای خلجستان قم قرار دارد.