يكم اسفند ۱۳۴۲، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش احمد و مادرش ربابه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج كرد و صاحب يك دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپي جي زن در جزيره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به گردن، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش واقع است. او را جواد نيز مي ناميدند.