پانزدهم مرداد ۱۳۴۱، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش قنبرعلي و مادرش سكينه نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج كرد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. چهارم اسفند ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به شكم، شهيد شد. پيكر وي را در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم زادگاهش به خاك سپردند.