هفتم فروردين ۱۳۴۱، در روستاي شهراب از توابع شهرستان تفرش به دنيا آمد. پدرش علي و مادرش خديجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) بود. سال ۱۳۶۰ ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. از سوي مراكز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. دوازدهم شهريور ۱۳۶۵، در كرمانشاه بر اثر مصدوميت شيميايي مجروح شد. سوم تير ۱۳۷۷، در بیمارستان ساسان تهران بر اثر عوارض ناشي از آن به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند. برادرش احمد نيز شهيد شده است.