سال ۱۳۱۹، در یکی از روستاهای شهرستان زنجان به دنيا آمد. پدرش حسن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت.روحانی (سطح۴) بود. سال ۱۳۴۸ ازدواج كرد و صاحب سه پسر و يك دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. چهارم فروردين ۱۳۶۱، در بستان به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي شيخان شهرستان قم واقع است.