هفدهم دي ۱۳۳۵، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش محمدعلي، روحاني بود و مادرش صديقه نام داشت. دانشجوي دوره كارشناسي در رشته راه و ساختمان و دبير فني عمران بود. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت طلبه (مقدمات) بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج كرد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. دوم فروردين ۱۳۶۱، با سمت آرپي جي زن در تپه چشمه دزفول بر اثر اصابت گلوله به چشم، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي شيخان زادگاهش به خاك سپردند.