يكم فروردين ۱۳۰۲، در شهرستان اليگودرز به دنيا آمد. پدرش محمدآقا (فوت۱۳۵۲) و مادرش بگم جان (فوت۱۳۴۰) نام داشت. در مکتب خانه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) و نماينده مجلس شوراي اسلامي بود. ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر شد. هفتم تير ۱۳۶۰، در بمب گذاري دفتر حزب جمهوري اسلامي تهران توسط نيروهاي سازمان مجاهدين خلق (منافقين) به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي شيخان شهرستان قم واقع است.