يكم مرداد ۱۳۴۲، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش حسن، روحاني بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت روحاني (مقدمات) بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج كرد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. پنجم مرداد ۱۳۶۲، در پيرانشهر توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد. پيكرش مدت‌ها در همان منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۲، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.