دوم فروردين ۱۳۳۹، در شهرستان تويسركان به دنيا آمد. پدرش نظرمراد و مادرش ريزه گل نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت.  روحاني (سطح۲) بود. ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم بهمن ۱۳۶۴، با سمت مبلغ و آرپي جي زن در فاو عراق بر اثر اصابت تركش و گلوله به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم واقع است.