بسمه تعالی

شهید محمدحسین ارغوانی

فرزند: محمد حسن

متولد: ۱۱/۱۰/۱۳۴۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر قطعه۱۳ ردیف۱۷ شماره۳۶۵

بسم الله الرحمن الرحيم

وصيّت نامه محمد حسين ارغواني

مرگ حق است چه خوب باشد آن مرگي كه در راه خدا باشد .

پروردگارا همانطور كه هر روزم را با نام تو آغاز مي كردم و آني از وجود تو * نمي شدم و تو را يار خود مي ديدم و عاشق اين راه بودم به درگاهت التماس مي كنم كه اين عشق را برايم * كني (شهيدم كني).

خداي من ، همان طور كه نعمت هايت را به ما ارزاني داشتي من گناه زياد كرده ام كه از فكرشان شرم دارم من را ببخش و بيامرز. خدايا تو مهرباني ، تو پاك و منزه اي از همه چيز ، خدايا ما را ببخش و به * طول عمر قرار ده كه ما از سخنانش و كردارش پند بياموزيم ، مواقعي كه به فكر مي روم و به دور و برم نگاه مي كنم از اين همه نعمتي كه به ما داده اي مي بينم و مي بينم كه ما چه قدر گناه مي كنيم و تو آبروي ما را نمي بري احساس حقارت مي كنم و از خودم خجالت مي كشم .

پدر و مادر و خواهرانم و همين طور با بستگانم صحبتي داشتم. اوّل از همه اگر بدي ديده ايد از من به بزرگي خودتان من را ببخشيد

فقط نصيحتي در اين آخر دارم و آن اين كه نمازهايتان را سر وقت و اگر امكان دارد به جماعت بخوانيد و كارهاي شرعي خود را به نحو احسنت انجام دهيد و اين كارها هم براي رضاي خدا باشد نه براي نشان دادن به ديگران كه اگر اين كار را بكنيد عذاب دردناكي هم دارد و اگر كساني پيدا شدند كه با اين انقلاب كه انقلاب خدايي و رهبرش هم امام زمان است مخالفت كردند با آن ها با شدّت مقابله كنيد چه رسد كه به خانه اشان برويد.

پدر و مادرم مي دانم كه شما را اذيت فراوان كرده ام ولي در اين آخر من را به بزرگي خودتان ببخشيد.                                                        ۱۹/۸/۶۱

و سخني چند با دوستان داشتم و اين كه اگر از من بدي ديده ايد يا من با صداي بلند با شما صحبت كرده ام من را ببخشيد و اگر از من طلبكار هستيد از پدرم بگيريد.

و ديگر اين كه سلام من را به امام كبير خميني بت شكن برسانيد و به او بگوييد كه تا ما جوانان هستيم هيچ غمي نداشته باشد .

لطفاً براي من ۶ ماه نماز و ۳۰ روز روزه بگيريد و ديگر اين كه براي من هم گريه نكنيد چون براي شهيد نبايد گريه كرد.

سلام من را به تمام فاميل و برادر ايوب و عسگر و جابر و مهدي و تمام دوستان برسانيد و از آن ها حلالودي بطلبيد . والسلام

من الله توفيق

محمد حسين ارغواني

۱۹/۸/۶۱