هجدهم دي ۱۳۳۹، در شهر كربلا از كشور عراق به دنيا آمد. پدرش محمد، سوهان فروش بود و مادرش سليمه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگيري علوم ديني و حوزوي پرداخت. روحاني (سطح۳) بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج كرد و صاحب يك دختر شد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. پنجم فروردين ۱۳۶۷، در شاخ شميران توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به سر و قلب، شهيد شد. پيكر ا و را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند. برادرش جاسم نيز شهيد شده است.