یکم آبان ۱۳۵۷ در شهرستان شهربابک کرمان به دنیا آمد. تا پایان دوره متوسطه تحصیل کرد و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴)  و استاد حوزه علمیه حقانی بود. به عنوان بسیجی و داوطلب راهی جبهه های نبرد در سوریه شد. یازدهم آبان ۱۳۹۷ با سمت مسئول مخابرات گردان ۱۱۰ امام حسین (ع) در ریف سوریه به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر (ع) شهرستان قم قرار دارد .