بسمه تعالی

شهید محمد حسن ترابیان

نام پدر: یدالله

تاریخ ولادت: ۰۱/۰۱/۱۳۳۷

تاریخ شهادت: ۲۷/۱۱/۱۳۶۴

منطقه عملیاتی:  فاو

عملیات: والفجر۸

آدرس مزار : گلزار علی بن جعفرقطعه۸ ردیف ۱۱ شماره ۲۶۳