يكم فروردين ۱۳۳۰، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش عليمحمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) و قاضي بود. ازدواج كرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. يكم اسفند ۱۳۶۴، در بمباران هوايي اهواز به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.