هجدهم شهريور ۱۳۴۵، در كشور كويت به دنيا آمد. پدرش رحمت‌الله، فروشنده بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه در رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگيري علوم ديني و حوزوي پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و سوم فروردين ۱۳۶۵، در جزيره خيبر عراق بر اثر اصابت تركش به سينه، شهيد شد. مزار او در گلزار علي‌بن‌جعفر شهرستان قم قرار دارد.