نوزدهم اسفند ۱۳۵۳، در شهرستان مشهد به دنيا آمد. پدرش محمدعلي، پاسدار بود و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خوان. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۳) بود. داراي تحصيلات حوزوي تا پايان سطح سه و روحاني بود. ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. در مركز اعزام روحانيون فعاليت مي كرد. بيست و دوم آبان ۱۳۸۲، در منطقه مرزي خسروي قصرشيرين بر اثر انفجار مين به جا مانده از دوران جنگ و اصابت تركش آن به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم شهرستان قم واقع است.