چهارم خرداد ۱۳۳۹ در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش ابوالحسن و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. بیست و یکم آبان ۱۳۵۸ در جوانرود بر اثر اصابت گلوله منافقین ترور شده و به مقام شهادت نائل آمد. مزار او در قبرستان شیخان زادگاهش قرار دارد.