بسمه تعالی

شهید محمدامینی

فرزند: علی اکبر

متولد: ۰۱/۰۱/۱۳۳۹_عراق

تحصیلات:

شغل: خیاط_خشکشوئی

شهادت: ۱۳۶۵مهران

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع