بسيجي شهيد محمد احمديان

سال ۱۳۴۴ بود كه در خانواده اي از قشر كم درآمد روستاي فردو منزل مرحوم ابوالفضل احمديان، فرزندي متولد شد و محمد نام گرفت. دوران كودكي و ابتدايي را در روستا پشت سر گذاشت و پدر را در همان كودكي از دست داد. مادر شجاع او سرپرستي او و برادرانش را به عهده گرفت و در تربيت آنها كوشيد، تا براي روزي كه اسلام به آنها نياز دارد افرادي مفيد باشند. محمد نوجواني شد دوست داشتني، سبزه رو و شوخ طبع كه پس از شروع جنگ تحميلي به نداي حسين زمان خويش لبيك گفت و در عمليات والفجر ۳ در منطقه مهران، در تاريخ ۱۸/۵/۶۲ روح بلندش مهمان حضرت سيدالشهداء(ع) گرديد.