سوم فروردین ۱۳۳۹ در شهرستان گلپایگان به دنیا آمد. پدرش محمد حسین و مادرش خاور نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (سطح۱) بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۱ در دشت عباس بر اثر اصابت تیر به گردن به شهادت رسید. مزار او در شیخان قم قرار دارد.