سوم دی ۱۳۳۵ در شهرستان تبریز به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۲) بود. با عضویت بسیجی عازم جبهه های نبرد شد. سیزدهم دی ۱۳۵۹ با سمت آر پی جی زن در جبهه گیلان غرب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در قبرستان شیخان قم قرار دارد.