یکم فروردین ۱۳۴۲ در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش علی نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی عازم جبهه های نبرد شد. چهارم دی ۱۳۶۵ در جبهه شلمچه به شهادت رسید. پیکر او در منطقه جا ماند. پس از چند سال پیکر ایشان تفحص شده و در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.