یکم فروردین ۱۳۳۲ در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش حاج علی نام داشت. تا دوره کاردانی در دانشگاه تحصیل کرد. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه شد. بیست و ششم آبان ۱۳۶۱ با سمت مبلغ در جبهه عین خوش و در اثر موج انفجار به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.