پانزدهم اسفند ۱۳۴۲، در شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش شيخ علي و مادرش بتول نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. بيست و دوم فروردين ۱۳۶۲، با سمت مبلغ در فكه به شهادت رسيد. پيكر او مدت‌ها در منطقه برجا ماند و سال ۱۳۷۲، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.